Avskoging i Amazonas – et kontroversielt tema

23 10 2012

Regnskogen i Amazonas og spesielt lokale og globale problemer knyttet til avskoging er viktige termaer som vekker stor interesse også i Norge. Som (kanskje eneste) norsk(e) innbygger i et viktig regnskog-land er det vel derfor på tide at jeg skriver litt om dette (hele 95% av Fransk Gyuana ‘s flateareal består av tropisk regnskog – det er ikke mindre enn 80.000 kvadratkilometer, og gjør landet til et av de tettest skogbevokste i verden).

Brasil har jo i alle år vært i søkelyset når det gjelder denne problematikken, og ikke uten grunn : FNs Food and Agriculture Organization anslår at det gjennomsnittlig hvert år mellom 2000 og 2010 ble hugget eller brent over 26 000 kvadratkilometer tropisk regnskog i Brasil (kilde : «State for the Worlds Forests» 2011), først og fremst for å gi land til kvegdrift og jordbruk, men også til annen virksomhet som veiutbygging og, ikke minst, lovlig og ulovlig gullutvinning. Nå er heldigvis avskogingen i Brasil i betydelig tilbakegang, ikke minst takket være det norske Regnskofondets insats. Likevel anslås det at over 2 millioner hektar regnskog (eller rundt 0,4%av det totale skogdekte arealet) ble fjernet fra august 2011 til juli 2012.

Tallene er omdiskuterte og varierer etter hvilke kilder man oppsøker, men at det har vært en betydelig nedgang i avskogingen i Brasil de siste årene synes de fleste å være enig om. Denne positive trenden gjør at flere spør seg om hvordan tilstanden er i de andre regnskoglandene i regionen. Aftenposten trykket en artikkel den 5. september med overskriften «Regnskogen faller i Bolivia» . Her kan man lese at mens Brasil var verstingen før, foregår avskogingen nå «utenfor Brasil, i en bue fra Bolivia til Colombia og østover til Fransk Guyana». Dette utsagnet overrasker, for mens Bolivia og Venezuela absolutt bokstavlig talt har store svin på skogen, har de andre landene i regionen, med Fransk Guyana i spissen, vært kjent for å ta avskogingsproblemet på alvor.

La oss ta en titt på tallene :

Totalt Flatearealmed regnskog (ha) Andel av totaltlandareal (%) årlig avskoging (%)
Bolivia 59 mill 54 % 0,6 %
Venezuela 48 mill 54 % 0,6 %
Guyana 19 mill 87 % 0,02 – 0,06 %
Surinam 15 mill 90 % 0,02 – 0,07 %
Fransk Guyana 8 mill 95 % < 0,01 %
Brasil 477 mill 57 % 0,4 %

Dette er tall fra forskjellige kilder, med det til felles at de er relativt ferske. Jeg har selvfølgelig ingen forutsetning for å vurdere om de gir et riktig bilde av helheten, men vi kan i hvertfall dra noen enkle konklusjoner. Den første er at artikkelen i Aftenposten trekker en gal slutning når det påstås at avskogings-problemet nærmest er over i Brasil, mens det nå er i de andre regnskoglandene at ødeleggelsene finner sted. Brasil befinner seg faktisk fortsatt blandt verstingene når det gjeldre prosentvis avskoging per år, og når en tenker på hva 0,4% betyr i antall hektar for et så stort land, er det helt klart her det er mest å hente.

Når det gjelder landene på Guyanaplatået (Guyana, Surinam og Fransk Guyana) er tilstanden mye bedre. Her er det svært lite komersiell tømmerhogst, og selv avskogingen som kommer av ulovlig gullgraving er mnimal og i tillegg på tilbakegang. Dette betyr ikke nødvendigvis at miljø-ødelegelsene blir mindre, siden gullgraverne  har begynt å bruke nye metoder der de kan skjule seg under trekronene i steden for å hugge alt for å drive gull-utvinning. Avskoging er derfor bare ett av mange kriterier for å vurdere miljøskader i den tropiske regnskogen.

I tillegg har jeg hørt at Brazil nettopp har endret en gammel lov som påla grunneiere å la opptil 80% av eiendomen ligge uberørt. Et skritt i feil retning altså.

Kanskje bør vi tenke oss om igjen før vi flytter fokus fra Brazil og til de andre regnskoglandene?

Reklamer%d bloggere like this: