Uventet dykk i romfartshistorien

12 01 2014

Jula er over og på romfartssenteret er vi i full gang igjen. 2014 ser ut til å bli et hektisk år. Problemer med flere av satellittene gjorde at to av fjordårets oppskytninger ble utsatt og kommer på toppen av et titalls planlagte oppskytninger i år. Jeg klager ikke. Mange kampanjer gir en unik mulighet til å lære, og det er viktig nå, etter at jeg fikk en ny jobb som DDO (Range Operations Director) i november. Med overgangen til ny stilling, fulgte også bytte av avdeling og … kontor.

DDO-tittelen innebærer at man er sanvarlig for alle aspekter på bakke-nivå under en oppskytning . Ofte sammenlignes rombasen med kontrolltårnet på en flyplass. Det er basen, og alså DDO, som gir den endelige klareringen for at raketten skal kunne starte motorene og ta av fra rampen. DOO tar denne beslutningen etter å ha fått klarsignal fra en rekke «nestkommanderende» med ansvar for de enkelte systemene, det være seg meteorologi, sikkerhet på bakken og i luften, tracking-systemer, telemetri-stasjoner, logistikk, osv. Og han er i kontakt med COEL som er ansvarlig for selve raketten.

DDO som funksjon har eksistert helt siden rombasens etablering på 60-tallet, og teamet har til enhver tid bestått av mellom 4 og 8 personer. En av DDOene som har satt spesielt sterke spor etter seg er Pierre Ribardière. Han kom til romsenteret i 1977 og var DDO for over 30 oppskytninger fra 1983 og til han gikk av med pensjon for noen få år siden. Det var altså ikke uten en viss ærefrykt at jeg overtok hans tidligere kontor i nå i januar. Og til min store overrsaskelse hadde ingen ryddet det kontoret siden hans tid.

Noen "goodies" som igjen ser dagens lys etter mange år innerst i et skap i kontor nr 8

Noen «goodies» som igjen ser dagens lys etter mange år innerst i et skap i kontor nr 8

Ryddesjauen som fulgte ble et uventet dykk ned i rombasens og Ariane rakettenes historie. Her fant jeg en meget komplett samling av tekniske dokumenter, notatbøker, kalendere, pressekits, fotografier og goodies helt fra den første oppskytningen av Ariane 1 i 1979. Noe av dette ble returnert til den tidligere eieren, annet ble sendt til arkivet.  Men noe har jeg også beholdt, for eksempel spesifikasjonen for den første Ariane 1 oppskytningen som inneholder en komplett beskrivelse av basens tekniske systemer og prosjekt-organisasjon slik de var for 35 år siden.

I et så utypisk fagfelt som oppskytning av sivile bæreraketter er den erfaringen som har blitt bygget opp gjennom årene en av de viktigste kildene til kunnskap for oss som følger etter. Derfor er også opplæringen først og fremst basert på interviewer med erfarne eksperter og deltakelse på forskjellige operasjoner. Jeg er nå godt igang, og håper å kunne oppnå den formelle kvalifikasjonen en gang til våren.

En orginalkopi fra 1979 av spesifikasjonen for den første Ariane oppskytningen, L01.

En orginalkopi fra 1979 av spesifikasjonen for den første Ariane oppskytningen, L01.

Forsiden av pressekitet for den andre Ariane oppskytningen, L02

Forsiden av pressekitet for den andre Ariane oppskytningen, L02

Ariane 1 slik den er presentert i pressekitet fra 1980

Ariane 1 slik den er presentert i pressekitet fra 1980

En minne-plakett med underskrift av alle nøkkelpersonene som bidro under oppskytningene av Ariane 1, fra 1979 til 1986 - forside

En minne-plakett med underskrift av alle nøkkelpersonene som bidro under oppskytningene av Ariane 1, fra 1979 til 1986 – forside

En minne-plakett med underskrift av alle nøkkelpersonene som bidro under oppskytningene av Ariane 1, fra 1979 til 1986

En minne-plakett med underskrift av alle nøkkelpersonene som bidro under oppskytningene av Ariane 1, fra 1979 til 1986

Reklamer%d bloggere like this: